English

Privacy policy

 

In deze privacyverklaring vind je informatie over welke persoonsgegevens verzameld worden, waarvoor de gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

 

Boeking

 

Wanneer je een workshop boekt of de studio huurt, worden gegevens die je verstrekt vastgelegd zoals:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail

Geboortedatum

Betalingsgegevens

Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)

Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)

Gegevens over de geboekte workshop / studiohuur

 

De gegevens zijn nodig om informatie te verschaffen, voor relevante communicatie betreffende de training en om de betaling af te handelen.

 

Dieetgegevens worden gedeeld met restaurants of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen. Voor de verwerking van dieetgegevens/ medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen. 

 

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 

Gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen.

 

Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de boeking bewaard worden.

Medische – en dieetgegevens zullen uiterlijk 4 weken na de reis worden verwijderd.

 

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 

Met wie worden gegevens gedeeld?

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

 

Evaluatie

 

Gegevens waaronder naam, de afgenomen workshop, feedback op de reis of informatie die vermeld wordt in de reisevaluatie. 

Gegevens worden gebruikt voor evaluatie en terugkoppeling en worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

 

Nieuwsbrief

 

Als je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bent, worden je naam en e-mailadres bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief. 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wordt het externe mailprogramma SendinBlue gebruikt.

 

Cookies en profilering

 

Met jouw toestemming worden gegevens over je surfgedrag en je voorkeuren verzameld. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt en wordt je IP-adres vast gelegd. 

Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor je gerichte advertenties ontvangt en aanbiedingen relevanter worden. 

 

Je profiel wordt uiterlijk tot 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard. 

Je profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

 

Klachten

 

Gegevens worden verzameld waaronder naam, de afgenomen workshop, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht en worden gebruikt voor interne evaluatie.

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard. 

 

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan een jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

 

Beveiliging

 

Alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.

het netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd volgens de actuele beveiligingsstandaarden.

privacycultuur wordt gestimuleerd.

het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

 

Rechten

 

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.

Je hebt het recht persoonsgegevens wissen voor zover;

 

deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen

de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is

de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

Je hebt recht op beperking van de verwerking.

Je hebt recht op een digitale kopie van je persoonsgegevens.

Je hebt recht om je gegeven toestemming in te trekken.

Je hebt recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring moet af en toe aangepast worden, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

 

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoor ik dat graag via onderstaand e-mailadres. 

 

Smart by Art
Chico Mendesstraat 35, 1102 JG Amsterdam
info@smartbyart.eu

0031 (0) 6 50455055 

 

Cooky beleid

 

Cookies zijn bestanden die een website op je computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kunt je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
 

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om de website goed aan te kunnen passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Deze cookies laten zien hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke pagina's interessant zijn, enzovoorts.

Deze gegevens zijn belangrijk om een prettige website-ervaring te ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

 

Trackingcookies
Bij het bezoek aan de website wordt je om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Trackingcookies worden gebruikt om je voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Je kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/ ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt je dit bij de browserinstellingen vinden.

 

Cookies van derden
Als je de website bezoekt kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijs ik graag naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

 

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

.